Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Tuyển dụng

tuyển dụng
Chăm sóc Khách hàng cũ, tìm kiếm KH mới, tư vấn và bán sản phẩm làm đẹp cho Khách hàng.
Tuyển dụng
Xây dựng và triển khai chỉ tiêu doanh số bán hàng tuần/ tháng của bản thân đối với cơ sở dữ liệu khách hàng hiện hữu trong phạm vi khu vực phụ trách